• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Centers of excellence - en nordisk hjärnväg

Hur lyckas man skapa en världsledande verksamhet? Inom branscher som bioteknik, IT, kunskapsintensiva tjänster och innovativ industri finns goda möjligheter för företag att fånga den växande globala marknaden. Men den intensiva globala konkurrensen gör att det knappast är lätt att nå toppen. Erfarenheten visar att det inte räcker med att ha en smart idé, bra medarbetare och finansiering i ryggen. Framgångsrika företag växer oftast fram i specialiserade kluster, ofta i närhet till storstäder. De verkar i miljöer där de kan dra nytta av närhet till andra innovativa aktörer, till specialiserade företag som kan agera som underleverantörer, till ledande högskolor samt med närhet till stora konsumentmarknader, dit nya produkter och tjänster kan marknadsföras.

 

Stockholm rankas som Europas mest innovativa region av Europeiska kommissionen. Liksom andra nordiska städer är dock Stockholm för litet för att ha de bästa förutsättningarna att skapa "centers of excellence".

De nordiska länderna har redan idag en rad ledande kluster. Kring både Köpenhamn och Stockholm finns exempel på kluster för utveckling av miljövänlig teknik, där innovativa företag samverkar med högskolor. De nordiska storstadsregionerna rankas högt och anses tillhöra de allra mest innovativa regionerna i Europa i den kartläggning som Europeiska kommissionen har publicerat. Stockholm rankas rentav som Europas allra mest innovativa region. Utmaningen är dock att de två städerna är förhållandevis små i ett internationellt perspektiv, vilket gör att de kluster som uppstår i dem är mindre än de i till exempel Silicon Valley. Det gäller att dra del av stordriftsfördelar för att skapa de bästa förutsättningarna för ”centers of excellence”, världsledande centra där enskilda branscher kan växa fram.

Kritisk massa av smarta hjärnor i Norden

Den forskning som sker på högre lärosäten följer samma logik som innovativt företagande: det krävs en kritisk massa av smarta hjärnor som är inriktade på samma frågeställning för att driva på nya idéer. I Tyskland finns till exempel många akademiska institutioner med hög kvalitet, men trots det lyckas den offentliga forskningen i landet inte nå upp till samma nivå som i USAs ledande lärosäten. För att få till stånd en ändring lanserade den tyska regeringen under 2004 ett initiativ för att skapa ett lyft för landets forskning. En central del av satsningen är att öka utbytet mellan landets högskolestäder, så att en djupare nivå av specialisering blir möjlig.

Nordisk innovativ triangel

Det finns goda skäl att applicera samma tänkande på Norden. Genom att länka samman de större nordiska städerna med en Nordisk stambana kan en nordisk storstad bli möjlig. Det är förstås ingen enkel vision. Det gäller att uppmuntra både forskare och näringsliv att verkligen betrakta Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Oslo – samt några städer däremellan – som en del av samma effektiva arbetsmarknadsregion. Snabba och smidiga tågkommunikationer behöver kombineras med nya lösningar som gör att tågen betraktas som attraktiva mobila arbetsplatser. I så fall skulle förutsättningarna att driva på innovativa lösningar i Norden stärkas, i såväl akademin som i näringslivet. 

 

Källor:
SocietyLab, WSP Analys och Strategi (2015).
Europeiska kommissionen (2014). ”Regional Innovation Scoreboard 2014”.
Science (2006). “A German Ivy League Takes Shape", 2006-10-13.”