• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Framtidens mobila kontor
- i 320 knyck

I Norden saknar vi en riktig storstad. Vare sig Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn eller Oslo är, ur ett internationellt perspektiv, något annat än medelstora städer. Det leder i sin tur till att Norden inte kan dra nytta av den höga nivå av specialisering som blir möjlig i en storstad. Men med snabba tågkommunikationer blir det möjligt att dagspendla från till exempel Oslo till Göteborg och vidare till Stockholm.

 

Forskning pekar på att minskade restider inom och mellan städer är avgörande för välfungerande arbetsmarknader. Samtidigt kvarstår utmaningen: resor kräver värdefull tid, även när de sker med snabba kommunikationer. Det är en förlust för det moderna kunskapssamhället om människor med värdefulla kompetenser ska spendera en stor del av sin dag på resande fot. Om inte, förstås, resandet kan kombineras med arbete.

Modern men anrik arbetsmetod

Ända sedan de tidiga tågen började rulla har det varit möjligt att ta med sig arbetet på resan. År 1948 baserade den amerikanska presidentkandidaten Harry Truman hela sin kampanj på en tågresa som innebar nära 2 000 mils resande. Ingen av journalisterna ombord på tåget hade större tilltro till att Truman skulle kunna vinna valet. Satsningen att jobba på tåget, och via resande hinna besöka många små städer, gjorde dock att Truman blev den osannolika valvinnaren. Brist på plats, skakiga resor och svårigheten med att kopplas ihop med andra har länge gjort att visionen om att utnyttja tåget som kontor har begränsats. Idag kan dock ett trendskifte vara på väg.

 

1948 lyckades Harry Truman bli den osannolika vinnaren av det amerikanska presidentvalet genom att jobba på tåget, och genom att ständigt vara på resande fot hinna besöka många olika städer. Idag börjar förutsättningarna för att jobba på tåget bli betydligt bättre tack vare ny teknik.

Snabb wifi, mobiltäckning och tystnad

De norska forskarna Mattias Gripsrud och Randi Hjorthol har studerat norska tågresenärers vanor  och dragit slutsatsen att 35 procent av pendlarna och 43 procent av affärsresenärerna arbetar ombord på tågen. En del andra använde tiden för avkoppling. Enbart en av tio svarade att de inte hade någon meningsfull användning av tiden på tågen. Vissa tycker redan att tågen är en utmärkt arbetsplats.

För att fullt ut ta vara på möjligheten att använda tiden på tågen till produktiva ändamål krävs att den senaste tekniken tas tillvara, så att tågresenärerna kan få tillgång till tillförlitlig och snabb wifi under resandet. Det är viktigt att tågen har tysta avdelningar, där resenärer kan koppla av eller jobba utan störande ljud. Lika betydelsefullt är att tågen har bra mobiltäckning och att det finns platser där man kan ta telefonsamtal. Om framtidens tåg ska kunna fungera som mobila kontor kan det rentav vara smart att inkludera mötesrum som kan bokas.

I en snar framtid kan jobbet som påbörjas på morgonen i kontoret i Göteborg fortsätta i snabbtåget mot Köpenhamn och följas upp av en affärslunch med kollegor i Danmark. Ett par timmars ytterligare arbete kan hinnas med under hemresan till Göteborg. Då skulle jobbresor mellan de två städerna innebära ett minimum av dötid. För att nå dit krävs självklart att det blir så friktionsfritt som möjligt att ta med sig arbetet på tåget, att risken för förseningar minimeras och att tågresan i sig blir en trevlig upplevelse. Framtidens snabbtåg kan, i kombination med andra reseslag som flyget, spela en viktig roll i att länka samman nordens städer till en nordisk storstad. I så fall kan effektiva kommunikationer gå hand i hand med ambitionen att stärka Nordens globala konkurrenskraft.

 

Källor:
SocietyLab, WSP Analys och Strategi (2015).
Gripsrud, M. och R. Hjorthol (2012). ”Working on the train: from ‘dead time’ to productive and vital time”, Transportation, 39;5:941-956.

Reggiani, A., P. Bucci, G. Russo, A. Haas och P. Nijkamp (2011). ”Regional labour markets and job accessibility in City Network systems in Germany”, Journal of Transport Geography, 19: 528-536.
The Wire (2014). "Inside Amtrak's (Absolutely Awesome) Plan to Give Free Rides to Writers", 2014-02-21.
Thulin, E. och B. Vilhelmson (2007). ”Rörlighetens tid”, Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet.