• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Vad vi gör

 
 
 

Från ax till limpa - WSPs unika kompetens gör att vi kan delta i alla delar i samhällsutvecklingen. Från tidiga analyser och undersökningar till genomförande, underhåll och förvaltning.

Analyser

 

Planering

 

Genomförande

 

Förvaltning

 
 
 
 

WSP Analys och strategi tar fram analyser och leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl offentlig- som privat sektor.

WSP har kompetens, erfarenhet och resurser som konsult inom samhällsbyggnad när det gäller att planera, analysera, projektera och leda projekt. Vi jobbar bland annat med vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygplatser och intelligenta transportsystem.

WSP Bro & Vattenbyggnad är en av Sveriges största och ledande konsulter när det gäller konstruktioner i anlutning till vägar, järnvägar samt vattenrelaterade projekt.

Våra brandkonsulter, riskkonsulter och säkerhetssamordnare hanterar det mesta inom brandskydd, riskhantering och trygghet -från de snabba enkla uppdragen till de allra mest komplexa. Vi finns på fler än 15 orter och kombinerar närhet, personlig service och lokal kännedom med det stora företagets resurser. Genom ett nära samarbete med WSPs övriga affärsområden kan vi erbjuda integrerade, kostnadseffektiva lösningar.

Byggprojektering har en lång tradition inom WSP. Verksamheten sker inom allmän husbyggnad, industribyggnad och infrastrukturanläggning. Vi är marknadsledande och tillhör de ledande i landet inom 3D-projektering och 3D-design.

WSPs konsulter finns över hela landet och arbetar med allt som rör el, IT, tele, automation och VVS inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Bland uppdragsgivarna finns industrier, fastighetsbolag, byggföretag, installationsföretag, stat, kommun och landsting

WSP hjälper kunden identifiera, utvärdera och hantera miljö-, och hållbarhetsfrågor samt affärsrisker. Vi tar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan och utformar strategier utifrån olika behov.