• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Arbetssätt

 

WSPs certifierade verksamhetssystem gör det lätt för kunderna att följa arbetet

Kunskapsförmedling

 

Kunskapsåterföring

 
 
 
 
 

Certifierat verksamhetssystem

WSPs ledningssystem, verksamhetssystemet, är certifierat enligt SS-EN ISO 9001. Miljöledningsarbetet i våra processer är integrerat utifrån kraven i SS-EN ISO 14001. Kvalitetsarbetet tillgodoser kundernas behov medan miljöledningsarbetet även syftar till att möta samhällets behov av att skydda miljön. I Verksamhetssystemet ingår också rutiner för att efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Delar av verksamheten är också ackrediterad.

Att arbeta i uppdrag - The WSP Way

Att alla arbetar i ett gemensamt system gör arbetet effektivt. Att följa verksamhetssystemets rutiner innebär att både tid och pengar sparas. Man säkerställer att inga frågor hamnar mellan stolarna och arbetssättet innebär också ett ständigt lärande – erfarenheter tas om hand och genom en ordentlig utvärdering i alla uppdrag förhindras upprepning av misstag.

Med verksamhetssystemet är det lättare att följa arbetet både för kunderna och för de konsulter som deltar i uppdraget. Kunskapsförmedling och kunskapsåterföring är centrala delar i verksamhetssystemet.

Systemet innebär en tydlig styrning av all verksamhet. Syftet är att nå varje uppdrags mål. Därför finns ett gemensamt regelverk med rutiner och hjälpmedel och tydlig ansvarsfördelning.

Genom WSPs verksamhetssystem vill vi leva upp till en utveckling där vi hela tiden lär oss mer och där vi också delar vår kunskap med varandra och våra kunder.

Forskning och innovation

WSP arbetar aktivt med innovationer med stöd av forskning. FoI-arbetet som bedrivs i samverkan med WSP globalt ska:

  • Lösa kundernas behov av kunskap, nya lösningar och innovationsprocesser
  • Bidra till WSP´s mål om tillväxt och utveckling av strategiska tjänster
  • Göra WSP redo för framtiden genom att utveckla nya kompetenser

WSP är medlem i Sustainable Innovation och kommer aktivt delta i Smart Built Environments  projekt om digitalisering inom samhällsbyggande. Information om vad som händer kommer att finnas både i digitala medier och genom WSPs medarbetare i olika FoI-sammanhang. Vi ser fram emot en dialog med intresserade parter. 

 

 

 
 

Kontakt:

Mats Forsberg
Mats Forsberg