• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Bostäder

WSPs arbete med bostäder omfattar allt från planläggning av hela stadsdelar till småhus och villor och den yttre miljön däromkring. Exempel på kunder inom bostadssektorn är

byggföretag byggföretag
 fastighetsbolag fastighetsbolag
 bostadsföretag bostadsföretag
kommuner kommuner
 bostadsrättsföreningar bostadsrättsföreningar
 

De boende, förvaltare, entreprenören, bostadsbolag och kommuner har alla olika och viktiga krav. Boendekvalitet, tillgänglighet, ekonomi och planering ska sammanvävas med arkitektoniska värden. Samarbete och lyhördhet är viktiga ledord i processen mot bra bostäder.

Planläggning av bostäder och stadsdelar

WSP har erfarenhet av att arbeta med alla typer av bostäder och förstår vikten av att komma in tidigt i processen. I stomval, rationalitet i planlösningar, utnyttjande av ytor och styrning av genomförande görs de val som ger ett boende till ett rimligt pris.

Vi har förutsättningar att arbeta med en helhetssyn i uppdragen genom de många teknikspecialister som finns inom företaget.