• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Energisektorn

Hur vi genererar och distribuerar vår energi nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. Vi är övertygade om att de energilösningar som har en framtid är energieffektiva, framställs från förnybara källor och ger mycket små eller inga utsläpp av växthusgaser. WSP kan hjälpa er att planera för och bygga framtidens energilösningar redan idag.


Vi erbjuder tjänster inom generering och distribution av energi från vatten, sol, vind, biobränsle, marken, kompost, avfall och olika typer av överskottsenergi. Vi har även stor erfarenhet av energieffektivisering inom både industri och fastigheter. Bland våra kunder finns alla stora svenska aktörer inom kraft, värme, kyla, gas och distribution.

Men allt är inte muttrar och skruvar. Bland våra mjukare tjänster finner du bland annat tillståndsprövningar, energisamordning, energikartläggning, finansieringslösningar, miljökonsekvensbeskrivningar, tidiga analyser och återskapande av förorenad mark.

WSP har lång erfarenhet inom kärnkraft, bland annat genom modernisering och effekthöjning av anläggningarna. Vi har även stor kunskap av avveckling av kärntekniska verksamheter samt tillhörande slutförvaring. Vi leder stora komplexa projekt och ser till att våra kunders projekt blir genomfört på ett effektivt och genomtänkt sätt. Vi kan ansvara för hela projektet eller avgränsade delar av det, beroende på kundens behov och förutsättningar.

Se även vår sida om framtidens energilösningar: Future Energy