• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Gruvsektorn

WSP har god erfarenhet av tekniskt utmanande uppdrag i en gruvindustrins alla faser – från etablering, brytning till nedläggning. All typ av gruvindusti påverkar i någon grad natur, djurliv och människor. WSP hjälper er att bedriva verksamheten med så lite miljöpåverkan och med så stor säkerhet som möjligt.


Höga världsmarknadspriser på råmetaller har satt fart på gruvindustrin. Produktionen ökar vid befintliga gruvor, gamla nedlagda gruvor får nytt liv och helt nya fyndigheter öppnas.

Gruvverksamhet saknar inte tekniska och miljömässiga utmaningar. Tekniskt ligger utmaningen i att skapa lösningar som klarar stora volymer och dimensioner på oftast svårtillgängliga platser där det inte finns existerande infrastruktur.

Exempel på WSPs tjänster kopplat till gruvindustri

 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

 • Energibedömning av gruvor

 • Byggarbetssamordning vid gruvetablering

 • Laserscanning av gruvschakt

 • Byggprojektering av anrikningsanläggning

 • Byggprojektering av smältugn

 • Återställande av förorenad mark

 • Markprojektering

 • Geoteknisk undersökning av dammar

 
 
 
 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Anders Enquist
Anders Enquist Regionschef
Ring oss 010-722 50 00