• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Hälso- och sjukvård

En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvården. WSP har den kompetens som krävs för att ta ett samlat grepp om sjukhusets utveckling.

Vilka vårdbehov har befolkningen år 2030? Vilka vårdbehov har befolkningen år 2030?
 Hur skapar vi flexibla lokaler både för vård och forskning? Hur skapar vi flexibla lokaler både för vård och forskning?
 

Framtidens sjukhus erbjuder en sjukvård av hög kvalitet och har de förutsättning som forskning och utbildning kräver tillsammans med en god arbetsmiljö – i kostnadseffektiva lokaler med en hög flexibilitet.

På WSP vet vi hur vi skapar lokaler som stödjer ett tryggt omhändertagande med effektiva vårdflöden som sätter patientens bästa i främsta rummet.