• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Handel

WSP har lång och gedigen erfarenhet av projekt som på olika sätt är relaterade till handel. Vi kan till exempel bistå med olika typer av utredningar när stora affärscentrum planeras.

Vilket kundunderlag kan man räkna med? Vilket kundunderlag kan man räkna med?
 Hur påverkas trafikströmmarna? Hur påverkas trafikströmmarna?
 Vad händer med småaffärerna i centrum när det byggs gallerior? Vad händer med småaffärerna i centrum när det byggs gallerior?
 Hur ska man lösa parkeringsfrågan? Hur ska man lösa parkeringsfrågan?
Finns det några miljörisker? Finns det några miljörisker?
 

När en etablering väl är beslutad kan WSP medverka med en rad olika tjänster. Byggprojektering, byggledning, markundersökningar och vägprojektering är några exempel. Kanske behöver man kalla in experter på akustik och belysning. Eller anlita WSPs experter på hissar och rulltrappor.

För att alla hyresgäster ska få lokaler som passar just deras verksamhet krävs samverkan och dialog. WSPs projektledare är lyhörda för kundernas behov och kan medverka till en smidig och effektiv hyresgästanpassning.

En stor del av projekten kring handel handlar om moderniseringar och ombyggnader. Runt om i landet omvandlas gamla affärscentra från 50- och 60-talet till moderna gallerier för morgondagens konsumenter

WSPs breda kompetens runt om i landet är en stor styrka. Genom tät samverkan i nätverk kan vi effektivt sätta fokus på de behov som finns just inom handelsområdet. Därmed underlättas kontakten för våra kunder och vi kan delta i hela processen från tidiga planer till fungerande affärscentrum.

 
 
 
 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Fredrik Bergström
Fredrik Bergström WSP Analysis & Strategy Director
Ring oss 010-722 50 00