• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Industri

Stigande energipriser, ökad konkurrens och stränga miljökrav ställer idag höga krav på kostnadseffektiv och miljövänlig industriproduktion.

Ökad konkurrenskraft Ökad konkurrenskraft
 Minskad miljöpåverkan Minskad miljöpåverkan
 

WSP har alla de discipliner som krävs för ett industriprojekt, exempelvis process, bygg, el, rör, mekanik, automation, VVS, brand & risk och miljö. För WSP Process är processkompetensen kärnan i erbjudandet till kund. Vi tar också ansvar för alla delar i ett s.k. EPCM- (Engineering, Procurement, Construction Management) projekt.

WSPs experter förstår de specifika utmaningarna för varje industrisektor och anläggning och sätter alltid snabbt ihop det mest lämpade projektteamet för varje specifikt projekt, oberoende av industrisektor. WSPs kompetensbredd och lokala närvaro över hela Sverige gör det enkelt att hålla en daglig kontakt samtidigt du får tillgång till WSPs mest lämpade industri- och processexperter inom koncernen.

WSPs spets-och bredd ger stora möjligheter till effektiviseringar och förbättringar som gynnar både miljö och ekonomi. Det gäller både industriella energieffektiviseringsprojekt och resursoptimerings-projekt, där WSPs kombinerade expertis från både industri- och energisektorn utnyttjas till fullo.

Med WSPs Site Master Plan studier görs en övergripande genomgång av industrianläggningar för att utifrån olika scenarion ta fram ett underlag att utnyttja vid beslut om framtida utveckling av anläggningen.

WSP har arbetat med så gott som all industrisektorer, men fokuserar mer på några prioriterade, där vi också har mest erfarenhet, t ex läkemedel, bioteknik, livsmedel, kemi, petrokemi, fordonsindustri, byggmaterial, metall och gruvindustrin. Varje sektor har sina utmaningar som WSP har erfarenhet av att lösa.