• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Kommuner

WSP arbetar på uppdrag av kommuner, myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för människor att leva och verka i, både nu och i framtiden.


I Sverige finns det idag nästan 300 kommuner. Kommunerna ansvarar för en stor del av samhällsservicen. Bland de viktigaste funktionerna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

WSP har ett brett spektra av tjänster anpassade för kommuner

Vi jobbar med utredande verksamhet som rör hälsa, vård och omsorg, kultur, natur, utbildning samt utformning av stadsmiljöer - för att nämna några. Läs mer under respektive tjänst nedan.