• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Kontor och hotell

WSP skissar och ritar kontor samt gör hyresgästanpassningar av befintliga lokaler, planering och design av hörsalar och matsalar samt utveckling av nya arbetsplatser. Kontorsprojekt omfattar även den yttre miljön, trädgårdsanläggningar, parkeringsplatser och anslutande vägar.


Flexibilitet är ledordet när det gäller att utforma funktionella kontorsmiljöer. Väggar ska vara lätta att flytta när förutsättningarna ändras, el- och teleanslutningar ska vara lättillgängliga för användning av bärbara datorer och modern kontorsutrustning. Arbetsmiljön ska klara höga krav kring ljus, ljud och ventilation.

WSPs idéer king arbetsplatsen

Inom WSP har vi utvecklat idéer kring arbetsplatsen för att ge brukarna ergonomiska, effektiva, praktiska och estetiskt tilltalande vardagsmiljöer. Vi har haft uppdrag med flera stora kontorsanläggningar. Bland annat Skanskas nya huvudkontor i Solna med över 900 arbetsplatser, där vårt ansvar sträckte sig från detaljplanearbete för hela området Hagaporten till inredning av hela byggnaden.

Bland hyresgästanpassningar märks lokaler för reklam- och advokatbyråer och banker samt kontor för Nordstjernan där möbler och inredning specialritades för att möta byggnadens anrika arkitektur.

Även hotellbranschen har sina speciella krav. WSP har bland annat hjälpt till med tjänster inom brand och risk och som projekteringsledare.