• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Utbildning

Utbildningslokalernas utformning och funktion spelar en viktig roll för hur väl våra elever och studenter lyckas i sina studier. WSP har lång erfarenhet av såväl nyproduktion som om- och tillbyggnader av äldre utbildningslokaler.


Skolans lokaler ska ha en så god innemiljö att eleverna och lärarna kan hålla koncentrationen och engagemanget uppe hela skoldagen. Lokalerna måste dessutom vara energieffektiva och anpassningsbara efter studieform och elevunderlag.