• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Vägar

WSPs kompetens inom vägar, broar och tunnlar sträcker sig genom hela processen

Tidiga förstudier och utredningar Tidiga förstudier och utredningar
 Färdiga vägar Färdiga vägar
 Drift och underhåll Drift och underhåll
 

Trafikplanerare, samhällsplanerare och landskapsarkitekter och flera andra discipliner från WSPs kontor runt om i landet är engagerade i förstudier. WSP gör också vägutredningar som innehåller MKB (miljökonsekvensbeskrivning). Andra exempel på tjänster är markundersökningar och visualiseringar. WSP kan också bistå med myndighetsansökningar, remisshantering och olika typer av samrådsprocesser.

I nästa steg kan WSPs konsulter göra bygghandling. Nu handlar det om bullerskydd, bygglov, riskanalyser och fastighetsbesiktningar. Vi utför även byggledning och kontroll samt drift- och underhållsplanering för vägar och gator.

WSPs bredd och geografiska spridning innebär att vi kan erbjuda våra kunder i hela landet kvalificerade tjänster i allt som rör vägar, broar och tunnlar.