• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Referensuppdrag

WSP har lång erfarenhet av en rad uppdrag inom många olika områden i samhället.

 
 
 
 
 

WSP kommer under 2015 att delta i arbetet med att ta fram underlag till en gemensam godstransportstrategi för Västra Götaland. Uppdragsgivare är Regionutvecklingssekretariatet vid Västra Götalandsregionen. Styrgrupp för uppdraget är den regionala godstransportgruppen bestående av Västra Götalandsregionen, Trafikverket Region Väst, Chalmers Tekniska Högskola, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs Hamn samt Logistik & Transportstiftelsen (LTS).

En överenskommelse om fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder har träffats mellan regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.

NREP använde WSP Real Estate för teknik och miljö- Due Diligence inför sin försäljning av sina 28 fastigheter i Sverige, Finland och Danmark, en portfölj om ca 650 000 kvm.