• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Trädinventeringsapp

Projektet innebar uppbyggnad av en mobil inventeringsapplikation i ArcGIS Online för trädinventering i Drottningholms slottspark via Collector for ArcGIS. Applikationen kan användas på smarta telefoner samt på surfplattor och är kompatibel både med Android och iOS för smidig insamling av fältdata. För att underlätta själva datainsamlingen och möjliggöra en smidigare efterhantering byggdes inventeringsprotokollet, med flervalsalternativ, samt nödvändiga bakgrundskartor in i applikationen.

 

Tillbaka på kontoret går det sedan smidigt att ladda ner inventeringsresultaten som shape-filer, konvertera attributdata för de inventerade objekten till excel-format, framställa kartor samt göra ytterligare redigeringar och GIS-analyser av inventeringsresultaten.

 

Kontakt:

Helge Hedenäs
Helge Hedenäs
+46 10 722 84 95