• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Egenvärmehus sparar energi

WSP Environmental i Stockholm deltar i två spännande projekt tillsammans med ByggVesta och White Arkitekter. Projektet fokuserar på så kallade egenvärmehus som provas för att minimera energianvändningen i flerbostadshus.

Bullet Future energy
 
 

Det första egenvärmehuset har uppförts i Västra Hamnen i Malmö och ligger intill konventionella fastigheter. Skillnaden mot övriga fastigheter är en anläggning på taket där friskluft tas in och värms upp av frånluften via en värmeväxlare. Luften värmer sedan upp alla lägenheter som därmed inte behöver några radiatorer.

Egenvärmehusets energianvändning är ca 40-50 % lägre än Boverkets nya
kravnivå (BBR) och koldioxidutsläppen beräknas vara ca 30-35 % lägre.

Egenvärmehus i Hammarby sjöstad

Ytterligare ett projekt med egenvärmehus finns i Hammarby sjöstad. Här har man lyckats förbättra värmeåtervinningen genom effektivare luftbehandlingsaggregat. Energianvändningen beräknas bli ca 55 kWh/kvm som uppfyller de krav som ”minienergihus” ställer.

 

Göran Werner, Jasenka Hot:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown