• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Finns din framtida energilösning under marken?

Din energilösning kanske finns närmare än vad du tror. Under marken finns det på vissa ställen så kallade akvifärer ,eller grundvattenmagasin om man så vill. Dessa akvifärer kan användas som energilager där man kan lagra naturlig värme och kyla över hela året.

Bullet Geoenergi
Bullet Värme
Bullet Kyla
 
 

Utmaningen

I vårt bistra klimat används mycket köpt energi för att värma hem och kontor på vintern. Nya moderna kontor och butiksytor har även stora behov av komfortkyla under framförallt sommaren. Hur minskar man klimatpåverkan och kostnaden för uppvärmning och kylning av sina lokaler? WSP kan ta reda på om svaret kanske finns några meter under dina fötter.

Vad WSP har gjort

WSP har stor erfarenhet av geoenergilösningar. Två projekt vi är extra stolta över är SAS huvudkontor i Frösundavik och lösningen vi har gjort åt Sollentuna Energi.

SAS huvudkontor vid Frösundavik i Solna baserar sedan över 20 år tillbaka sin värmeförsörjning- och komfortkylning på akviferlagring.  Akviferanläggningen startades 1988 och har utan större driftproblem betjänar en byggnadsyta på 64 000 m2. I ett cirka 20 m djupt grundvattenmagasin i Stockholmsåsen cirkuleras grundvatten mellan 5 brunnar. Tre djupare brunnar används för uttag och inlagring av kallare vatten och två grundare brunnar används för uttag och inlagring av varmare vatten upp till + 18 C.

Sollentuna Energi har sedan 1999 ett akviferlager för kyla i grusåsen vid Sollentunavallen. Lagret ingår i ett fjärrkylsystem i Sollentuna kommun. Akviferlagret utnyttjas under sommarens varmaste del när kyla inte längre kan uttas från den intilliggande Edsviken. Under den kalla perioden kyls akviferen ner genom att grundvatten värmeväxlas mot Edsvikenvatten. Den nedkylda akviferen bevarar den inlagrade kylan till sommaren. Lagret består av fyra uttagsbrunnar och fyra infiltrationsbrunnar. Vid in- och utlagring cirkuleras grundvattnet i akviferen med hjälp av brunnarna och något grundvatten pumpas inte bort från akviferen.

Resultat

Tack vare möjlighet att lagra naturlig värme och kyla över hela året, så minskar behovet av köpt energi och därigenom klimatpåverkan markant. Exempelvis visar våra beräkningar att SAS huvudkontors tillförda energimängd reduceras med cirka 65 % jämfört med en konventionell anläggning tack vare geoenergi från akvifären.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown