• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Helsingborg ska gå + med hjälp av WSP

WSP har vunnit ett uppdrag för Öresundskraft. Uppdraget innebär utformningen av ett hållbart energisystem för det nya H+ området i Helsingborg.

 

H+ är Sveriges just nu mest spännande stadsförnyelseprojekt och det största av sitt slag i Helsingborg, i modern tid. Fram till år 2035 ska södra centrala Helsingborg planeras, utvecklas och förnyas. H+ syftar till att Helsingborg ska växa med fler människor, företag och kvaliteter. Energivisionen för H+ området är tuff och energisystemet, som inkluderar både energi, VA och avfall, ska bland annat ge energiöverskott över året, vara baserat på förnybar energi och dessutom kostnadsneutralt.

Öresundskraft, som arbetar med de framtida energilösningarna för H+området, har anlitat WSP för att identifiera systemgränser och affärsmodeller - i syfte att nå energivisionen för H+.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown