• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

I Norra Djurgårdsstaden växer en miljöstadsdel fram

WSP har många uppdrag för Norra Djurgårdsstaden. Under de närmaste åren kommer stadsdelen att växa fram i Hjorthagen, Stockholm. 5 000 nya bostäder planeras samt affärer, service och kommersiella lokaler. Målet är en miljöstadsdel i världsklass.

 

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass

Stockholm stad satsar på hållbar utveckling när den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden tar form. Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska vara en stadsdel i världsklass. Den nya stadsdelen ska vara färdig år 2030.

Utvecklingen av den nya stadsdelen sker ur ett helhetsperspektiv. Den ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Staden arbetar nära tillsammans med byggherrar, kretsloppsbolag och andra involverade aktörer.

WSP har hjälpt Stockholm stad i hållbarhetsarbetet

WSP har hjälpt Stockholm stad i hållbarhetsarbetet. Baserat på stadens vision har vi utvecklat förslag till mål för områdena energi, vatten och avfall för den nya stadsdelen. Arbetet har genomförts i två etapper tillsammans med staden och de aktörer som är involverade. I en tredje pågående etapp arbetar vi med att ta fram fördjupat underlag om hur energianvändningen kan halveras, hur småskalig förnybar energiproduktion kan införas och vilka klimatanpassningsåtgärder som är möjliga.

 

Kontakt:

Kristina Englund
Kristina Englund Business Area Manager