• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Stöldsäkra cykelparkeringar får fler att cykla

Att öka cykeltrafiken ingår i riksdagens och många kommuners transportpolitiska mål. Lite oväntat finns ett av de viktigaste verktygen för att nå det målet vid cyklistens slutdestination. En studie av WSP visar att tillgången till cykelparkering spelar en viktig roll när man ska få fler att cykla.

Bullet I Sverige görs cirka 465 miljoner cykelresor per år
 
 

I Sverige görs cirka 465 miljoner cykelresor per år, och det finns potential att öka den summan, bland annat genom bättre cykelparkeringar. Det visar den studie som WSP genomfört på uppdrag av Trafikverket.

Cykelparkeringar ska vara stöldsäkra, ligga nära entrén till arbetsplatsen, det ska finnas ordentligt med plats för cykeln och gärna ett tak som skyddar. Dessutom ska cykelparkeringen kännas trygg även när det är mörkt. Skillnaden mellan en arbetsplats som har stöldsäkra cykelparkeringar direkt vid entrén och de som inte har det, motsvarar i samhällsekonomiska termer upp till fem minuter extra restid.

Att bygga en ny stöldsäker cykelparkering där sådan inte finns idag på en arbetsplats motsvarar därmed, lite förenklat, att man ”tar bort” upp till 5-6 trafikljus på storstadscyklisters väg till jobbet. En skillnad som gör cykeln till det bästa alternativet på korta resor. Internationella erfarenheter inom området visar också att om man äger en cykel i tiotusenkronorsklassen är tillräckligt stöldsäker cykelparkering vid arbetsplatsen sannolikt helt avgörande för om man väljer att cykla till arbetet.