• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Symphony – underlag för havsplanering

För Havs- och vattenmyndighetens räkning sammanställdes underlag gällande ekosystemkomponenter och mänsklig belastning inom svenska havsplaneområden, samt övriga havsområden inom Östersjön, Skagerrak och Kattegatt. Arbetet involverade GIS-analys och i varierande omfattning även modellering av följande parametrar:

 

Kärnområden för Tumlare
Sjöfågel
Artificiella rev
Undervattensbuller (från vindkraft, vågkraft, fartyg)
Risk för oljespill (fartyg samt miljöfarliga vrak)
Undvikande beteende vid vindkraftsverk
Återkommande explosioner.

 

Kontakt:

Martin Rask
Martin Rask
+46 10 722 95 33