• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Tele2 Arena

Globenområdet utvecklas ytterligare med en arena för stora evenemang. Tele2 Arena är en multifunktionsarena för åretruntbruk. Taket blir skjutbart vilket gör arenan väderoberoende och tillgänglig för en mängd aktiviteter. WSP har flera åtaganden i projektet.

 

Illustration från Tele2arena.se

Tele2 Arena ska kunna erbjuda både svenska och internationella
evenemang med en publikkapacitet på 30 000 sittplatser under fotbollmatcher
och 40-45 000 på konserter.

WSP deltar i utvecklingen av Tele2 Arena

WSP deltar med ett 30-tal medarbetare i uppdraget och svarar för projektledning
och projekteringsledning samt konstruktion, trafik, logistik, miljöstyrning, MKB, säkerhet, teknik, och geoteknik. White Arkitekter svarar för arenans design. Som samarbetspartner deltar Arup Sports, som bl.a ansvarat för skapandet av OS-arenan Birdsnest i Peking och Allianz Arena i Munchen.

Arenan uppförs mellan Arenavägen och Nynäsvägen, söder om övriga arenor; Ericsson Globe, Hovet, Annexet och Söderstadion. SGA Fastigheter är fastighetsbolaget som äger och förvaltar samtliga arenor samt ansvarar för uppförandet av Tele2 Arena.

Miljökonsekvensbeskrivning

Planens syfte är att möjliggöra en idrotts- och evanemangsarena med 30 000 sittplatser söder om Globen samt att i anslutning till arenan utveckla Globenområdet med fler butiker, kontorsytor och hotellrum. Planen syftar även till att möjliggöra en ombyggnad av Arenavägen. Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på aspekterna: trafik och klimatpåverkan, luftkvalitet, buller och risk. Dessutom har följande aspekter identifierats och beskrivits: trygghet, stadsbild och kulturmiljö, naturmiljö och rekreation, mark och vatten, ljusstörningar, skuggningar och vibrationer.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00