• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Utbyggd tunnelbana - komplext uppdrag för WSP

En överenskommelse om fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder har träffats mellan regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.

 

Överenskommelsen innebär den största satsningen på tunnelbanan i Stockholm sedan 70-talet. 19 kilometer ny tunnelbana, elva nya stationer och 78 000 bostäder är resultatet av den överenskommelse som 2013 års Stockholmsförhandling har träffat med berörda kommuner och Stockholms läns landsting.

Film om utbyggnaden


WSP har utrett förutsättningarna för att bygga ut tunnelbanan i Stockholm. Nu har också avdelningen för Visualisering och VR gjort en informativ film om uppdraget.

En del av satsningen gäller en förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka med nya stationer i Sofia, Hammarby Sjöstad, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka Forum. WSP anlitades för ungefär ett år sedan av Trafikförvaltningen Stockholm läns landsting, TF SLL, för att göra en förstudie med syftet att belysa konsekvenser och måluppfyllelse av olika sträckningsalternativ.

Roberth Colliander, är WSPs uppdragsledare.
– Vi har gjort alla tekniska undersökningar och kommit fram till sex möjliga korridorer för en utbygnad av tunnelbanan till Nacka. För dessa sex alternativa sträckningar har vi kontrollerat den tekniska genomförbarheten, upprättat kalkyler och gjort produktionstidplaner, säger han. Det har varit mycket högt tempo i detta projekt och det har inneburit en rad tuffa utmaningar.

Läs hela artikeln och se bilderna i Projekt & Affärer nr 4/2013.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Patrick Hans Bertil Gune
Patrick Hans Bertil Gune Director, Infrastructure
Ring oss 010-722 50 00