• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP hjälper skolor spara koldioxid i skolköket

WSP har på uppdrag av Unilever Foodsolutions tagit fram en modell som beräknar olika måltiders klimatpåverkan. Resultatet syns i den klimatkampanj för skolan som just nu pågår runt om i landet. En av skolorna som deltagit är Tensta gymnasium som efter en vecka med klimatsmart mat sparat in nästan ett ton koldioxid.

 

Unilevers affärsenhet för storkök och restaurang, Unilever Foodsolutions, ville hjälpa skolkök att diskutera och påverka klimatfrågan på ett enkelt och pedagogiskt vis. Därför har de lanserat kampanjen ”Klimatsmart mat”.

Genom tips om konkreta åtgärder får Sveriges alla skolkök ett verktyg som gör det enkelt att planera skolmåltiderna på ett klimartsmart sätt. Bakgrunden till kampanjen är att mat utgör en fjärdedel av vår klimatpåverkan men att det ofta är oklart var i livsmedelskedjan påverkan uppstår. Unilever fördjupade sig i frågan och WSP fick uppdraget att bistå med expertis. Resultatet utmynnade i en modell för att beräkna maträtters klimatpåverkan samt en klimatkampanj för skolan.

Eleverna på Tensta Gymnasium kunde räkna ut att skolan sparat in 900 kilo koldioxid, under bara en vecka. Det är bara början, Sverige skulle kunna spara fyra miljoner kilo koldioxid om vi bara halverade den mängd mat vi kastar bort.

En hemsida har tagits fram för att hjälpa skolorna att på ett enkelt sätt testa klimatberäknade recept. För mer information se: www.klimatsmartmat.net/ 

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00