• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Tjänsteområden

 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi.

 
 
 

WSP Analys och strategi tar fram analyser och leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl offentlig- som privat sektor.

Som brandskydds- och riskhanteringskonsult hanterar WSP allt från de enkla till de mest komplexa uppdragen. Vi finns på ett tiotal orter och kombinerar närhet, personlig service och lokal kännedom med det stora företagets resurser.

WSP Bro & Vattenbyggnad är en av Sveriges största och ledande konsulter när det gäller konstruktioner i anlutning till vägar, järnvägar samt vattenrelaterade projekt.

Byggprojektering har en lång tradition inom WSP. Verksamheten sker inom allmän husbyggnad, industribyggnad och infrastrukturanläggning. Vi är marknadsledande och tillhör de ledande i landet inom 3D-projektering och 3D-design.

Våra konsulter finns över hela landet och arbetar med allt som rör el, IT, tele, automation och VVS inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt.

WSP hjälper kunden identifiera, utvärdera och hantera miljö-, och hållbarhetsfrågor samt affärsrisker. Vi tar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan och utformar strategier utifrån olika behov.

WSP har kompetens, erfarenhet och resurser som konsult inom samhällsbyggnad när det gäller att planera, analysera, projektera och leda projekt. Vi jobbar bland annat med vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygplatser och intelligenta transportsystem.

WSP erbjuder produktoberoende tjänster inom området nätverkslösningar/digital kommunikation. Allt från affärsutveckling, upphandling- och avtalstecknande till nätverksdesign, konfigurering av routrar och projektledning av fibernätsförläggning. Öppna bredbandslösningar är ett specialområde.