• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Brandkonsult & Riskkonsult

 

Våra brandkonsulter, riskkonsulter och säkerhetssamordnare hanterar det mesta inom brandskydd, riskhantering och trygghet -från de snabba enkla uppdragen till de allra mest komplexa. Vi finns på fler än 15 orter och kombinerar närhet, personlig service och lokal kännedom med det stora företagets resurser. Genom ett nära samarbete med WSPs övriga affärsområden kan vi erbjuda integrerade, kostnadseffektiva lösningar.

Brandskyddsdokumentation

 

Brandkonsult

 

Brandorsaksutredning/Brandutredning

 

Riskhanteringsingenjör

 

Klassningsplan/explosionsskyddsdokument/tillstånd brandfarlig vara

 

Revisionsbesiktning brandlarm

 
 
 
 

Vi hanterar det mesta inom brandskydd. Vi utför brandskyddsprojektering och upprättar brandskyddsdokumentationer. Vi gör revisionsbesiktning av brandlarm och sprinkler. Vi utarbetar ATEX utredningar, insatsplaner och genomför brandorsaksutredningar. Vi hjälper fastighetsägare och verksamhetsutövare med ert SBA arbete.

Utifrån beställarens mål, och samhällets krav kan WSP utföra nästan alla typer av risk- och säkerhetsbedömningar. Våra brandkonsulter och riskkonsulter föreslår kostnadseffektiva åtgärder för riskreducering. Syftet är att förhindra eller begränsa skador på människa, miljö, egendom eller verksamhet.

Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsanpassade säkerhetslösningar. Vi arbetar med personrisker, egendomsrisker, kriminella handlingar, informationssäkerhetsrisker och ansvarsrisker.

Mer information om WSP Brand & Risk

Ladda ner WSP Brand & Risks broschyr (pdf) eller vår power point-presentation (pdf).

Kom i kontakt med WSP nära dig

Våra lokala kontaktpersoner finner du här.

 
 
 

Kontakta oss gärna med dina frågor om brandskydd, riskhantering och säkerhet:

Jan Ottosson
Jan Ottosson Section Manager - Fire Safety Engineer
Johan Lundin
Johan Lundin Technical Director Risk
Ring oss 010-722 50 00