• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

El och VVS

 

WSPs konsulter finns över hela landet och arbetar med allt som rör el, IT, tele, automation och VVS inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Bland uppdragsgivarna finns industrier, fastighetsbolag, byggföretag, installationsföretag, stat, kommun och landsting

 
 
 
Tjänster
 • Elkraft
  Elkraft

  Inom elkraftområdet jobbar WSP med kraftförsörjningsfrågor genom hela byggproduktionskedjan, från planering och först...

   
   
 • VVS
  VVS

  WSP har heltäckande kompetens inom VVS, det vill säga anläggningar för värme, sanitet, gas, tryckluft, kyla, luftbeha...

   
   
 • Ljusdesign
  Ljusdesign

  Att se är att uppleva ljus. Ljusdesign handlar om förmågan att förstå detta samband. Vi ser tekniken som verktyg för ...

   
   
 • Elinstallation
  Elinstallation

  Vi gör fastigheter intelligentare genom moderna lösningar inom elförsörjning, belysning, säkerhet och telekommunikati...

   
   
 
 
 
 
 

I vårt arbetssätt är samverkan en naturlig del av vardagen. Vi samverkar i alla våra projekt; mellan företag, länder, affärsområden, generalister och specialister, unga och erfarna, där alla får vara delaktiga och utvecklas i en framgångsrik och spännande miljö.

WSPs fokusområden

 • Ljusdesign

  Nyckeln till god ljusdesign ligger i förståelsen för ljusets tvärdimensionella egenskaper - där estetik såväl som teknik samverkar för att uppnå ett visst givet syfte. Inom WSP Ljusdesign arbetar en rad experter med olika bakgrund för att tillsammans skapa högsta möjliga kundvärde, och erbjuda service i alla frågeställningar kring ljus och ljusdesign.

 • El och tele

  Kraftförsörjning, belysning, säkerhet och telekommunikation är några av de områden vi arbetar inom och en specialitet är att integrera olika system, samordna informationsflöden och maximera utbytet av insamlade data.

 • VVS

  Vi har heltäckande kompetens inom VVS, dvs anläggningar för värme, sanitet, gas, tryckluft, kyla, luftbehandling, samt styrning och övervakning av dessa system.

 • IT Com

  Vi har byggt upp en unik kompetens kring stora digitala resursnät. Det traditionella styr- och reglerbegreppet utökas till att omfatta fastighetens samtliga installationer. Vi skapar synergier mellan olika system, effektiviserar skötsel och underhåll av fastigheter, ökar säkerheten, projekterar fibernät, erbjuder bättre komfort och optimerar energianvändningen.

 • Automation

  Vi arbetar med styr- och reglerteknik för processer inom industrin. En av våra specialiteter är att integrera olika system inom ett företag. Vi projekterar, programmerar, driftsätter och utbildar.

 • Järnvägsteknik

  Vi har kompetens inom el-, signal- och teleanläggningar för spårbunden trafik. Vi erbjuder denna kompetens i såväl tidiga planeringsskeden som under projekteringsfasen.

Läs mer om affärsområdet WSP Systems

 
 
Läs även om DeDU
Fastighetsdrift - DeDU

Fastighetsdrift - DeDU

DeDU är en programvara som utvecklats inom WSP för ärendehantering, tillsyn, skötsel, besiktningar och planerat underhåll. DeDU används främst av större fastighetsägare och kommuner. Exempel på kunder är Trelleborgs kommun, Fabege, Jernhusen, Vasakronan, Akademiska Hus, Diligentia, Humlegården och AMF Fastigheter.

 
 
 
 

Kontakt:

Håkan Danielsson
Håkan Danielsson Affärsområdeschef Byggprojektering