• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Byggprojektering

 

Byggprojektering har en lång tradition inom WSP. Verksamheten sker inom allmän husbyggnad, industribyggnad och infrastrukturanläggning. Vi är marknadsledande och tillhör de ledande i landet inom 3D-projektering och 3D-design.

 
 
 
 

Våra kontor finns utspridda från Kiruna i norr till Malmö i söder. På dessa kontor hittar du ingenjörer med tekniska specialistkunskaper och ingenjörer som använder de senaste FEM- och CAD-verktygen. Exempelvis ANSYS, FEM-Design, Robot Structural Analysis, ETABS och RSTAB samt Tekla Structures och Revit Structure.

Vi stöttar våra kunder i alla skeden i byggprocessen och tillhör de ledande i landet när det kommer till att använda BIM i vårt arbete.

Våra ingenjörer utbildas kontinuerligt när det gäller effektivt nyttjande av de programvaror och processer vi använder. Deras tekniska kompetens utvecklas och stöttas av vår Teknikorganisation, vilken underhåller vår unika samling av tekniska dokument och hjälpmedel som funnits och förädlats inom WSP (och tidigare J&W) under de senaste 40 åren. Vår Teknikorganisation är även ansvarig för att driva de forsknings- och utvecklingsprojekt som vi kontinuerligt arbetar med.

Läs mer om affärsområde WSP Byggprojektering

 
 

Byggprojektering

WSP erbjuder tjänster inom byggprojektering, byggkontroll, byggnadsteknik, skadebesiktning och andra tekniska utredningar. I ambitionen att optimera kundens projekt i ett tidigt skede använder vi nya projekteringsmetoder som objektsrelaterad 3D-projektering där vi idag tillhör de ledande i landet.

 
 
 
 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Mårten Sandell
Mårten Sandell Business Area Manager