• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Projektledning

Vi erbjuder projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation.

 
 
 
 
Tjänster
 • Portföljstyrning
  Portföljstyrning

  Portföljstyrning är den samordnade styrningen av en organisations projektverksamhet och syftar till att säkerställa a...

   
   
 • Projektledning
  Projektledning

  Som projektledare tar vi ansvar för att projektet hanteras på ett planerat och strukturerat sätt. Vi kan ansvara för ...

   
   
 
 
 
 

Professionell projektledning och projektnära specialisttjänster

Vår övergripande projektledningskompetens kombinerad med vår omfattande kunskap inom alla projektrelaterade specialistområden ger kunden ett heltäckande erbjudande inom professionell projektledning.

Vi behandlar alla olika

Varje projekt är unikt och har sina speciella förutsättningar, mål och prioriteringar. Vår erfarenhet är att man inte kan genomföra alla projekt enligt samma modell. Tidsschemat kan vara hårt pressat, förutsättningarna oklara och konjunkturläget kan innebära att den lokala marknaden präglas av antingen överhettning eller överkapacitet. Därför föreslår vi genomförandemetod utifrån det som gäller i det enskilda fallet för att på bästa sätt uppnå projektets mål.

Kunskap, engagemang och ett effektivt arbetssätt

Såväl stora som små projekt bjuder på många händelser längs vägen. Framförhållning, analyser, offensivt agerande och beslutsförmåga erfordras från start till mål. Med vårt omfattande metodstöd för projektledning som är en central del av vårt verksamhetssystem får du som kund den struktur som behövs för ett effektivt projektgenomförande. Vi har ett nära samarbete med Project Management Institute (PMI) och utvecklar kontinuerligt vårt metodstöd i linje med PMI:s standarder för projektledning.

Effektiv projektstyrning handlar naturligtvis inte bara om effektiva system och hjälpmedel. Det handlar i ännu större utsträckning om människors förmåga att använda dessa hjälpmedel. Här kan vi på WSP erbjuda personal med stort engagemang, gedigen kunskap och lång erfarenhet till alla delar som behövs i ett projekt.

Läs vidare om WSPs tjänster inom projektledning. Se även WSP Management.

 
 
 

Mer information och referensuppdrag:

Mickey Johansson
Mickey Johansson WSP Management Director
Ring oss 010-722 50 00