• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnad

 

WSP har kompetens, erfarenhet och resurser som konsult inom samhällsbyggnad när det gäller att planera, analysera, projektera och leda projekt. Vi jobbar bland annat med vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygplatser och intelligenta transportsystem.

 
 
 
Tjänster
 • Visualisering och VR
  Visualisering och VR

  WSP har sedan 2005 en dedikerad avdelning för utveckling av projekteringsstöd med 3D – Visualisering och VR. Utöver V...

   
   
 • Mätningsteknik och geodesi
  Mätningsteknik och geodesi

  Inom WSP har vi lång erfarenhet och djup kompetens inom geodesi och mätningsteknik. Vi utför stomnätsetableringar, mä...

   
   
 • Geografisk Information
  Geografisk Information

  Geografisk Information är ett teknikområde inom WSP Samhällsbyggnad med fokus på insamling, bearbetning och presentat...

   
   
 • VA och avfall
  VA och avfall

  Ett väl fungerade system för vatten och avlopp tillsammans med en effektiv avfallshantering är förutsättningar för at...

   
   
 • GIS och visualisering
  GIS och visualisering

  Geografiska informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för insamling, lagring, analys och visualisering av g...

   
   
 
 
 
 
 

Marken är unik. Ingenstans är förhållandena exakt desamma. Vårt kunskapsfält är därför vidsträckt med ingenjörer, landskapsarkitekter, vattentekniker, samhällsplanerare, lantmätare, geologer, geovetare och många andra i samverkan. Att erbjuda vårt breda tjänsteutbud och bilda starka, sammansatta team är vår väg mot ökat värde, fler helhetsåtaganden och starkare kundrelationer.

WSP Samhällsbyggnad har en stark lokal förankring på varje enskild marknad samtidigt som vårt globala nätverk av specialister samverkar med de kompetenser och resurser som behövs för att uppnå de bästa lösningarna. Våra medarbetare har stor kunskap och lång erfarenhet, därför behöver vi aldrig ”uppfinna hjulet” på nytt. Storleken och strukturen på vår organisation gör att vi i stor skala kan spara pengar genom att dela vår enorma kunskapsbas och göra information och expertkunskap tillgänglig globalt.

 
 
Läs vidare
Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur

På Landskapsarkitektur arbetar drygt 70 landskapsarkitekter runt om i Sverige tillsammans med 3D-projektörer samt landskapsingenjörer. Vi är en av Sveriges största landskapsgrupper. Vår styrka är vår gedigna erfarenhet och vår stora bredd och mångsidighet.

 
 
 
 

Mer information och referensuppdrag:

Patrik Guné
Patrik Guné Business Area Manager
+46 10 722 85 18
Ring oss 010-722 50 00