• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Telekom

 

WSP erbjuder produktoberoende tjänster inom området nätverkslösningar/digital kommunikation. Allt från affärsutveckling, upphandling- och avtalstecknande till nätverksdesign, konfigurering av routrar och projektledning av fibernätsförläggning. Öppna bredbandslösningar är ett specialområde.

Fixed Networks

 

Mobile Networks

 

Smart City Solutions

 

Telecom Business & Strategies

 

Telecom Technologies

 
 
 
 

Hur driftsäkert är ert bredband?

 

I jämna steg med att fler och fler samhällskritiska funktioner digitaliseras, ökar också den digitala sårbarheten. Sedan 2016 ställer därför PTS och SSNF högre driftsäkerhetskrav på stadsnäten utifrån den nya tidens digitala hot.

WSP Telekom är en del av WSP-koncernen med 36 500 medaretarbetare världen över, och har mångårig erfarenhet av att erbjuda kommuner och stadsnätsägare rådgivning inom frågor kring bland annat drift- och informationssäkerhet.

Ett mer digitaliserat samhälle ställer högre krav på nätägaren

Marknadsutveckling i form av:

 • Fler samhällkritiska tjänster, t.ex. inom vår och omsorg
 • Internet of Things-nät för transport, el, vatten och fjärrvärme
 • Smarta städer och byggnader
 • Affärskritiska tjänster
 • Molntjänster och datacenter
 • Digitalt levnadsmönster

Leder till ökade krav på säkerhet:

 • DRIFTsäkerhet
 • INFORMATIONSsäkerhet

PTS och SSNF regulatoriska krav på nätägare

LEK + PTSFS 2015:2

 • Gäller från och med 2016-01-01
 • Ställer höga krav på driftsäkerhet
 • Ska definieras och dokumenteras via ett ledningssystem
 • SSNF har bearbetat PTSFS 2015:2 utifrån ett stadsnätsperspektiv och skapat en övergripande struktur för arbetet

WSPs process:

WSP Telekom levererar följande delar:

 • Framtagning av ledningssystem för nätägaren enligt SSNF:s rekommendationer baserat på PTS föreskrifter och regelverk.
 • Presentation och genomgång av framtaget ledningssystem.

Ta det första steget för att driftsäkra din verksamhet – skicka ett mail till james.p.christie@wspgroup.se så kontaktar vi dig.

 
 

Kontakt:

James Christie
James Christie Gruppchef Mobile Networks
Torbjörn Sandberg
Torbjörn Sandberg