• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Kommunikation och samverkan

 

 

En viktig del i arbetsmiljöarbetet är kommunikation. Här lyfter vi detta utifrån ett samverkansperspektiv. Men vi går även in och resonerar kring hur man kan arbeta med den interna kommunikationen för att få medarbetarna med sig, och hur man använder sitt arbetsmiljöarbete för att bygga sitt varumärke.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown