• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Riskanalyser och säker arbetsmiljö

 

Vilka krav finns när det gäller riskanalyser i lagstiftning och standard? Hur ska ni agera för att leva upp till dessa, vilka verktyg och metoder finns och hur kan man på ett effektivt sätt arbeta med förebyggande åtgärder och hur kan man ta fram säkra arbetsinstruktioner? Dessa frågor lyfter och tydliggör vi under webinariet.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown