• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Uppföljning och revisioner

 

Hur följer ni upp ert arbetsmiljöarbete? Vad finns det för krav i lagen och i OHSAS 18001? Vi går igenom hantering av avvikelser och orsaksanalyser för dessa, vi tar upp hur skyddsronder och revisioner kan användas  för att följa upp och utveckla arbetsmiljöarbetet. Vi pratar även om kraven på lagefterlevnadskontroller och hur dessa kan genomföras på ett värdeskapande sätt.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown