• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Webinar Handen på hjärtat 10 mars 2014

 

Här finner du materialet från dagerns webinar samt kontaktuppgifter till de specialister som höll i de olika avsnitten.                                                                                           

Riskanalyser och säker arbetsmiljö              Niklas Wikström
Lagstiftning och andra krav                          Marie Wennergren, Sven Ericsson
Säkerhetskultur och beteende                      Maria Solfeldt
Kommunikation och samverkan                   Marlene Roos
Uppföljning och revisioner                           Anna Bruun Månsson