• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Betongexpert

WSP Byggprojektering erbjuder dig som fastighetsägare eller industriföretag besiktning av såväl platsbyggda som prefabricerade befintliga betongstommar. Stommarna eller delar av stommarna kan vara del i såväl hus, industri – som anläggningskonstruktioner.

 

Syftet med besiktningen kan vara:

  • en allmän statusbedömning

  • möjligheter till förändringar av stommens funktion

  • bedömning av skadeorsaker och skadeomfattning.

Resultatet av besiktningen redovisas normalt i en skriftlig rapport som kan utgöra underlag för kostnadskalkyl av aktuella åtgärder och/eller projektering av reparations- eller förändringsåtgärder.

 

Kontakt:

Håkan Danielsson
Håkan Danielsson Head of Division WSP Systems