• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Broteknik

Inom de flesta väg- och järnvägsrelaterade uppdrag ingår broteknik som en stor och viktig del. WSP är en stark aktör på marknaden med kompetens inom alla delar av processen för broar, tunnlar och andra konstbyggnader.

 

Våra specialister vet det mesta om avancerad projektering och materialtekniska frågor samt komplexa konstbyggnader där flera olika teknikdiscipliner medverkar.  

Broverksamheten inom WSP ligger i framkant bland annat inom dynamiska analyser av järnvägsbroar för höghastighetståg, temperatursprickanalyser för betong under dess härdningsförlopp samt broförvaltningstjänster åt både Trafikverket och ett flertal kommuner.

WSPs huvudsakliga verksamhetsområden inom broteknik

 • Projektering
 • Konstruktion
 • Projektledning
 • Bro- och tunnelarkitektur
 • Klassning och bärighetsbestämning
 • Besiktning och inspektion
 • Bro- och tunnelreparationer
 • Temperatursprickberäkningar
 • Dynamiska analyser
 • Rådgivning
 

Mer information och referensuppdrag:

Åsa Zeinetz
Åsa Zeinetz AOC Bro & Vattenbyggnad
Ring oss 010-722 50 00