• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Fastighetsdrift - DeDU

DeDU är en programvara som utvecklats inom WSP för ärendehantering, tillsyn, skötsel, besiktningar och planerat underhåll. DeDU används främst av större fastighetsägare och kommuner. Exempel på kunder är Trelleborgs kommun, Fabege, Jernhusen, Vasakronan, Akademiska Hus, Diligentia, Humlegården och AMF Fastigheter.

 

Totalt finns det över 1000 användare av programmet, vilket gör DeDU till ett av de mest spridda programmen i sin nisch. Bland användarna finns kommuner och landsting, privata fastighetsbolag, entreprenörer, industri- och energibolag.

DeDU är marknadens mest användarvänliga program för:

 • Planering av förebyggande underhåll, tillsyn och skötsel
 • Ärendehantering, felanmälan
 • Energi och miljö
 • Myndighetsbesiktning
 • Hantering av nyckellån
 • Bevakning och uppföljning av entreprenader
 • Budgethantering för planerat underhåll
 • Automatiskt fördelade arbetsordrar
 • Mobillösning för arbetsordrar
 • Dokumentarkiv

Även om DeDU är mest känt som ett underhållsverktyg för planering av underhåll så har den anpassningsbara strukturen gjort att allt fler även lägger in tillsynskontroller som myndigheterna kräver att fastighets- och anläggningsägare skall genomföra till exempel systematiskt brandskyddsarbete, kontroll av trycksatta anläggningar eller kontroll av lekplatser.

Läs vidare på www.dedu.se 

 

Kontakt:

Anders Attefjord
Anders Attefjord Department Manager WSP Systems, DeDu