• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Digitala tjänster

WSP levererar miljö och hållbarhet i kundanpassade digitala lösningar. Kombinationen ger effektiv och kvalitetssäkrad informationshantering, med hög tillgänglighet och flexibilitet. Vi arbetar med webbaserade verktyg, databaser och olika applikationer så ni enklare har kontroll på lagar och leverantörskedjor, kan fortsätta bygga och förvalta hållbart och rapportera verksamhetens hållbarhetsindikatorer.

 

MKB & Samrådsportalen är ett nytt digitalt verktyg för olika former av offentliga samråd. Portalen har utvecklats i ett samarbete mellan WSP:s digitala enhet Natlikan och sektionen för Mark och Vatten.

WSP tar fram strategier och utvecklar användarvänliga och flexibla verktyg som hjälper er att säkerställa hållbara leverantörskedjor.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Ring oss 010-722 50 00