• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

App för medborgare i Östersund bidrar till hållbart byggande

Östersunds kommun har börjat planera för en ny hållbar stadsdel – Storsjö Strand. Kommunikation och samverkan mellan alla som berörs i kommunen utgör grunden för projektet. Nu sjösätter kommunen en app där alla är välkomna att framföra sina åsikter om den planerade stadsdelen.

 

Appen är framtagen av WSP som har ett uppdrag vad gäller samverkan och engagemangsfrågor i projektet.

Storsjö Strand är ett unikt område och kommunens ambition är att det ska bli en förebild för hållbart byggande. Därför inleddes projektet för cirka nio månader sedan med workshops för byggherrar och Östersunds ledande politiker och tjänstemän. Syftet är att skapa ett gemensamt synsätt för hållbart byggande. Nu får även medborgarna vara med och tycka till.

- Vi vill ha demokratiskt valda strategier för hållbarhetsarbetet i Storsjö Strand. Därför bjuder vi in till dialog redan innan vi tar fram planritningar. Appen blir här ett nyskapande komplement för medborgardialog och gör det möjligt för vem som helst att framföra sina åsikter, säger Anne-Katrin Ångnell, mark- och exploateringschef i Östersunds kommun.

Storsjö Strands app kan laddas ned gratis för iPhone och Android.

WSPs uppdrag för Östersunds kommun är att tillsammans med konsulter från tre andra konsultföretag ta fram ett hållbarhetsprogram för Storsjö Strand och implementera detta i samverkan med byggherrar samt politiker och tjänstemän i staden. WSP arbetar i uppdraget, som sträcker sig fram till slutet av 2013, med ett antal strategier och verktyg för att skapa en framgångsrik kommunikation och samverkansprocess mellan de inblandade parterna. WSP ansvarar även för en kontinuerlig hållbarhetsutbildning av samtliga inblandade parter.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown