• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Due Diligence

Inför ett förvärv eller avyttring av fastigheter eller företag, är det viktigt att kunna identifiera och klargöra juridiskt ansvar, risker samt brister med hänsyn till såväl miljöaspekter som tekniska frågor.

 

WSP tillhandahåller både heltäckande tjänster och delutredningar inom Due Diligence för företags- eller fastighetstransaktioner. Vi har ett övergripande synsätt och kunskap inom flera olika specialistområden. Som kund kan du förlita dig på att ha tillgång till tillräcklig och underbyggd information som stöd i dina förhandlingar.

WSP erbjuder en serie tjänster inom

  • Teknisk Due Diligence (Technical Due Diligence, Property condition analysis PCA)
  • Fastighetsutveckling
  • Miljö Due Diligence (Environmental Site Assessment ESA Fas I och II)
  • Corporate Due Diligence/Corporate Finance vid företagsförvärv