• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt

Idag pågår många storskaliga projekt inom järnväg och väg; broar byggs, tunnlar sprängs och enorma mängder stål och betong används utan att vi helt och fullt vet vad det kostar i form av slitage på jordens resurser. Det finns ett stort behov i hela anläggningsbranschen av redskap för att hantera hållbarhetsaspekter.

 

CEEQUAL

CEEQUAL är ett certifieringssystem för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt har arbetat enligt principerna för hållbar utveckling. Systemet kan användas för alla typer av anläggningsarbeten, så som transportinfrastruktur för cykel-, båt-, flyg-, väg- och järnvägtransporter men även anordningar för t.ex. kraftförsörjning och VA samt övriga markarbeten. CEEQUAL kan användas av så väl beställare, projektörer och entreprenörer för att öka ett projekts hållbarhetsnivå.

Projekt som använt CEEQUAL uppger flera fördelar med att använda systemet:

  • Process för att arbete med hållbar utveckling i anläggningsprojekt – Belyser frågor för hållbar utveckling och skapar ett helhetstänk genom hela investeringsprocessen. Ger beställare och utförare ett gemensamt forum och struktur för att väcka idéer och finna förbättringsförslag
  • Visar på engagemang för hållbar utveckling – För kunder, inom projektteamet och involverade organisationer, för branschen som helhet samt för andra intressenter och allmänheten
  • Leder till förbättringar i projektets arbete och implementering av ”best practice” – Alltifrån livscykelkostnad, minimering av avfall, resurseffektivisering (material, vatten och energi) till reducering av klagomål och miljörelaterade incidenter
  • Förstärkt laganda – Utvecklar en positiv tävlingsattityd och belönar team som har gjort det lilla extra
  • Gott anseende och marknadsföring – Ett sätt att visa att projektet levererats enligt principerna för hållbar utveckling
  • Kostnadsbesparingar – Spara pengar samtidigt som projektet leverarar en ökad prestation gällande hållbarhet genom åtgärder för livscykelkostnader, reducering av energi- och vattenanvändning samt kostnader för miljörelaterade incidenter och konflikter

WSP en nyckelaktör gällande hållbarhetscertifiering

WSP är en av de ledande aktörerna för att främja hållbar utveckling inom anläggningsbranschen. Vi har bland annat drivit utvecklingsarbetet för att skapa en branschplattform kring hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt som resulterat i arbetsgruppen HIA – Hållbar utveckling i anläggningsbranschen.

Våra tjänster

Vi arbetar med hållbar utveckling i alla steg, från planering till projektering och utförande, och med både beställare och entreprenörer. Vårt mål är att tidigt identifiera förbättringsåtgärder som leder till en ökad hållbarhetsnivå i projekt.

Läs mer mer i vårt produktblad

 

Mer information och referensuppdrag?:

Stefan Uppenberg
Stefan Uppenberg Sustainability consultant
Ring oss 010-722 50 00