• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Energiproduktion- och distribution

WSP erbjuder specialisttjänster inom energiproduktion och energidistribution. Vi har experter som han hantera hela kedjan från bränsleinköp, produktion och distribution av energi till energieffektviseringar hos slutkund.

 

Produktion av energi

WSP erbjuder energibolag och företag inom industrin tjänster för att bygga ut och effektivisera produktionen av energi. Vi är särskilt starka inom hållbar energiproduktion där fokus ligger på energi framställd av sol, vind, geo,vatten, avfall och biobränsle. Vi har även en unik kompetens inom biogas.

Distribution av energi

WSP erbjuder tjänster inom utbyggnad och underhåll av el-, gas-, kyla och fjärrvärmenät.

Mer information i menyn till vänster och nedan

Vill du veta mer om WSP kompetens inom produktion och distribution av energi. Ladda gärna ned vår presentation (pdf)

I takt med att allt fler vill minska sin energikostnad och klimatpåverkan växer efterfrågan på WSPs konsulttjänster inom energieffektivisering. Oavsett om det handlar om transportinfrastruktur, industri, produktion och distribution av energi eller fastigheter så kan WSP hjälpa er att öka er energieffektivitet.

 

Mer information och referensuppdrag?:

Jan-Åke Fransson
Jan-Åke Fransson Director, WSP Process
Eva Nilsson
Eva Nilsson Director Industry and Energy
Ring oss 010-722 50 00