• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Solenergi

Framtidens stad kan helt eller delvis försörjas med energi från naturliga energiflöden som solenergi. WSP erbjuder råd om vilka möjligheter som finns gällande solenergilösningar. Detta innebär inventering av byggnaders möjligheter till solprestanda, både i befintlig och i planerad bebyggelse, lämplig teknik och ekonomisk analys.

 

Vi utreder hur stor del av en byggnads tak- och fasadyta som kan utnyttjas för utvinning av solenergi samt beräknar storlek på producerad energimängd och ser på möjligheter till integration i en byggnads klimatskal.

Vi genomför även strategiska utredningar kring satsningar på solenergi, där vi ser solenergi som en del i hela stadsdelar i nyproduktion liksom vid renoveringar. För att underlätta beslutsfattandet kartlägger vi solenergipotentialen för hela stadsdelar och områden.

WSPs tjänster inom solenergi:

Förstudier

 • Simuleringar för solinstrålning
 • Visualisering genom en solkarta
 • Nät- och förlustberäkningar
 • Kostnadskalkyler
 • Solvärme kontra solel

Projektledning

 • Förfrågningsunderlag
 • Anbudsutvärderingar
 • Projektledning
 • Besiktning

Referensuppdrag:

 • Solkartan: Solkarta för Vellinge och Umeå kommun, som visar solenergipotential från samtliga byggnader inom kommunens gränser.
 • Solkartan Stockholms län: Solkarta som visar solenergipotential inom delar av Storstockholm.
 • Solenergianläggning för Göteborgs Hamnar: Upprättande av handlingar för inköp av solcellsanläggning för Amerikaskjulet, Göteborgs Hamns kontorslokaler. Anbudsgranskning under upphandlingsfasen, kvalificering och utvärdering av anbud med tillhörande tilldelningsbeslut och beställning och besiktning.
 • Plusenergihus: WSP utförde solenergiberäkning för Byggvestas tävlingsbidrag till Norra Djurgårdsstadens markanvisningstävling för plusenergihus i Brofästet. Med hjälp av beräknad solel och solvärmeproduktion har byggnaden möjlighet att producera mer el och värme än vad den använder.
 • Solenergi för Region Halland: Utredning för potential att producera solel och solvärme för Regionfastigheters bestånd i Region Halland.

Läs mer om några av de uppdrag vi gjort genom åren.

Läs även WSP omvandlar bullerplank till solfångare.

 

Mer information och referensuppdrag?:

Charlotta Winkler
Charlotta Winkler Technical Director
Ring oss 010-722 50 00