• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Fastighet, handel och marknadsanalys

Ett attraktivt samhälle består av flera delar. En av dessa är handels- och fastighetsrelaterade frågeställningar. För att utveckla fastigheter, handel, bostäder och kontor analyserar vi på marknadens möjligheter.

 

WSP är ledande inom handels- och marknadsanalyser. Vi hjälper våra kunder med kvalificerad rådgivning och analys inom marknad, målgrupp, koncept och framtida utveckling.

Med en stark koppling till WSPs tjänster inom stads- och regionplanering, samhällsbyggnad, trafikanalys och logistik möter vi våra kunders behov. Våra analysmodeller ger, i kombination med bred och djup erfarenhet samt kreativt nytänkande, goda möjligheter till väl underbyggda beslut i en ständigt föränderlig omvärld.

WSP kan hjälpa till med:

Marknad

 • Lägesanalys
 • Marknadsanalys
 • Marknadshyra och efterfrågan
 • Dimensionering av projekt

Målgrupp

 • Marknads- & konsumentundersökning
 • Trendanalys
 • Attityder och drivkrafter
 • Målgruppsanalys

Koncept

 • Konceptutveckling
 • Val av målgrupp
 • Konceptets klangbotten och nytta
 • Innovationsutveckling styrd av målgruppen

Utveckling

 • Projektledning
 • Projektutveckling
 • Investeringsbedömningar
 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Anders Ling
Anders Ling Avdelningschef Stadsutveckling