• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Forskning och kunskapsspridning

Att sprida kunskap är viktigt för att skapa förståelse för samhällets framtida utmaningar. WSP har en väl utvecklad forskningsverksamhet inom flera tjänsteområden och bedriver forskning i såväl egen regi som i uppdragsform.

 

Forskning

WSPs arbete med forskning och innovation ska framförallt bidra till att lösa kundernas behov av kunskap, nya lösningar och innovationsprocesser. Detta gäller inom hela WSPs verksamhet – från planering, stadsutveckling, infrastruktur, transporter, bostadsförsörjning, vatten och markfrågor och mycket annat.

WSP kan hjälpa till med:

 • ta fram en innovationsanalys och en innovationsstrategi för kunden
 • processleda genomförande och uppföljning av innovationsprojekt eller program
 • göra kunskapssammanställningar över forskningsläget samt
 • dra slutsatser och föreslå nästa steg
 • kommunicera forskningsresultat via seminarier, sociala medier etc
 • hitta finansieringslösningar till forsknings- och innovationsprojekt
 • generell rådgivning, bollplank och stöd i kundens FoI-frågor

Samverkan med kunder och andra partners är centralt, liksom att nyttja hela WSPs kunskap nationellt och internationellt.

WSP är medlem i Sustainable Innovation, där tillämpade FoI-projekt drivs i samverkan, och kommer aktivt delta i Smart Built Environments utlysningar och projekt om digitaliseringen inom samhällsbyggande. WSP är också medlem i IQ Samhällsbyggnad, Swedish Green Building Council och BIM Alliance där viktigt utvecklingsarbete görs för samhällsbyggnadssektorn.

Kunskapsspridning

Vi genererar kunskap i framkant och delar gärna med oss av våra insikter:

 • Föreläsningar
  Hos Analys och strategi finns flera duktiga föreläsare. Vi sprider kunskap och inspiration på teman som konjunktur, demografi, infrastruktur, stadsutveckling, innovationer mm.
 • Moderator
  Behöver ni en moderator? Med kunskap, goda förberedelser och ”glimten i ögat” leder vi både stora och små konferenser.
 • Strategisk utveckling – workshop
  Behöver er organisation en omvärldsanalys eller stöd i det strategiska arbetet? Inom Analys & Strategi finns ett flertal erfarna konsulter som kan leda det strategiska arbetet framåt.
 • Utbildning
  Vi har ett stort antal experter inom områden som infrastruktur, regionutveckling, trafik/transport, tjänsteutveckling och stadsutveckling. Vi erbjuder årligen utbildningar i egen regi eller tillsammans med andra aktörer.
 • Seminarier och konferenser
  Vi arrangerar årligen ett antal konferenser och ett seminarier. Vi har fokus på samhällsutveckling och framtidens möjligheter och utmaningar. Är ni intresserade av att lyfta någon intressant frågeställning? Vi samarbetar gärna!