• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Gods och logistik

Ett bra flöde av varor och tjänster är en förutsättning för att samhället ska fungera. Vi hjälper våra kunder att utveckla effektiva lösningar som möter samhällets utmaningar.

 

WSP Analys & Strategi är experter och rådgivare inom godstransporter och logistik. Vi kartlägger och analyserar trafik- och godsflöden samt utvecklar strategier och identifierar åtgärder för att realisera ekonomiska, miljömässiga och organisatoriska vinster för våra uppdragsgivare. Genom bred kompetens täcker vi in både väg-, järnväg- och sjötransporter. Vår gods och logistikenhet arbetar med olika typer av godsanalyser, scenarier och prognoser och har god kännedom om de behov som finns inom transportmarknad, handel, industri, trafikverk och kommuner. Vi hanterar hela kedjan från forskning till den praktiska verkligheten ute hos kund och har mångårig erfarenhet av specialanpassade analyser.

WSP Analys & Strategi erbjuder kvalificerad rådgivning, utredning och analys till myndigheter, kommuner, organisationer och företag som arbetar med frågeställningar kring logistik och godsflöden, inte sällan kopplat till samhällsutvecklingens tidiga skeden.

WSP kan hjälpa till med:

Strategisk logistik

 • Godsflödesanalyser/transportutredningar
 • Omvärldsanalyser, trender
 • Lokaliserings- och marknadsanalyser
 • Processledning
 • Infrastruktur för gods

Taktisk logistik

 • Samverkan
 • Miljökalkyler, emissioner, energianvändning
 • Utbildning, föreläsningar
 • Sjukhuslogistik
 • Citylogistik
 • Bygglogistik
 

Kontakt:

Mona Pettersson
Mona Pettersson Sektorchef, Regionala kunder