• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Green Building Design

Green Building Design är WSPs koncept för att hjälpa fastighetsägare att producera och förvalta energieffektiva och miljöprofilerade byggnader.

 

Byggnader orsakar ungefär en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser. Minskad miljöpåverkan från byggnader är en nyckelfaktor när vi ska planera framtidens hållbara städer. Och ska fastigheterna bli långsiktigt hållbara måste vi arbeta med byggnadernas hela livscykel: planering, byggande, användande, rivning.

WSPs Green Building Design

Ett koncept som hjälper fastighetsägare att producera och driva energieffektiva och miljömässigt profilerade byggnader. Genom samarbete med alla inblandade parter i byggprocessen, hjälper våra konsulter till att skapa "gröna" fastigheter med god lönsamhet för ägarna.

Syftet med Green Building Designkonceptet är att styra fastighetsbranschen mot en hållbar framtid och:

  • Minimera byggnaders klimatpåverkan genom att kontrollera att alla komponenter och byggmaterial fungerar optimalt samt sänka driftskostnaderna.
  • Förbättra ventilation och övrigt inomhusklimat med hänsyn till de boendes hälsa och välbefinnande. Människor i västvärlden spenderar mer än 90 % av sin tid inomhus, därför är en god inomhusmiljö av stor betydelse.
 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Göran Werner
Göran Werner Section Manager WSP Environmental SE
Sonny Andersson
Sonny Andersson
Ring oss 010-722 50 00