• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Hamnar

WSP har sedan länge haft en mängd olika uppdrag kopplade till hamnar. Kompetensen och resurserna finns samlade i nätverket WSP Hamn.

 

Nästan allt gods som transporteras in och ut ur Sverige går via hamnar. Effektiva hamnar är en förutsättning för industrin och för hela vårt samhälle. De är moderna logistikföretag där gods på ett effektivt sätt kan växlas mellan olika transportslag.

WSP har lång erfarenhet av hamnverksamhet. Vi arbetar dels med att lyfta hamnens betydelse för näringsliv och medborgare, dels med att skapa goda förutsättningar för hamnar att fortsätta utvecklas till alltmer konkurrenskraftiga delar av transportsystemet.

Tjänster om hamnar från WSP

 

Mer information och referensuppdrag?:

Åsa Zeinetz
Åsa Zeinetz AOC Bro & Vattenbyggnad
Ring oss 010-722 50 00